حمل بار اختصاصی از هلند

حمل بار اختصاصی از هلند

" هلند کالا" با داشتن سیستم ترانسپورت حمل بار ویژه، شما را از نگرانی رهایی می دهد. با " هلند کالا" نگران حمل و ارسال بار خود نباشید. " هلند کالا" پروژه ارسال بار را در کنار شما و با شما مدیریت می کند.

1- حمل بار مستقیماً از هلند به تمامی کشورهای اتحادیه اروپا از 3 روز تا یک هفته کاری

2- حمل بار مستقیماً از هلند به به ترکیه از یک هفته تا 10 روز کاری

3- حمل بار مستقیماً از هلند به اقلیم کردستان عراق ( اربیل و سلیمانیه) و عراق ( بغداد و بصره ) از 10 روز تا 2 هفته کاری

4- حمل بار مستقیماً از هلند به امارات متحده عربی از 3 هفته تا یک ماه کاری

5- حمل بار مستقیماً از هلند به ایران از 3 تا 5 هفته کاری

محصولات خریداری شده از "هلند کالا" برای ارسال بار، شامل تخفیف ویژه ای می شوند.

0031616009009